Σεμινάριο Chios Energy Field Healing 1st Level

Σεμινάριο Chios Energy Field Healing 1 st Level in person  20 – 21 Οκτωβρίου 2012 


Κάθε ζωντανός οργανισμός  που υπάρχει διαπνέεται από μια  ενέργεια που συνδέει και τροφοδοτεί  ολόκληρη τη ζωή.

Κάθε ζωντανή ύπαρξη περιβάλλεται από ένα αόρατο ,με το γυμνό μάτι ενεργειακό πεδίο .
Αυτό το  ενεργειακό πεδίο  που περιβάλλει κάθε άτομο , υποστηρίζει τη διαδικασία της ζωής σε όλες τις πτυχές της, από τις λειτουργίες  του φυσικού σώματος  μέχρι τις λειτουργίες των τα συναισθημάτων  ,των σκέψεων   ακόμη και την πνευματικότητα του κάθε ατόμου.
Η ενέργεια σ αυτό το πεδίο δεν είναι  στατική ,  αδρανής ή άτονη .Αλλά αντιθέτως είναι δραστήρια και ευφυής.

Η  ενέργεια  είναι η  εκδήλωση της συμπαντικής  συνειδητότητας.
Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις της καθαρής συνείδησης, την πνευματική πηγή της ζωής  η οποία εκδηλώνεται στον φυσικό κόσμο. Το ενεργειακό πεδίο δρα ως γέφυρα, ως  σύνδεση μεταξύ  του  καθαρού  πνεύματος και του υλικού  κόσμου.

Η Αύρα λειτουργεί ως ρυθμιστής του τρόπου μέσα από τον οποίο  η ζωτική ενέργεια και οι ανώτερες δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο  ούτως ή άλλως στα ανώτερα επίπεδα εκφράζονται στην καθημερινή ζωή.

Αν αυτό το ενεργειακό πεδίο είναι καθαρό, υγιές και απαλλαγμένο από ελαττώματα, ο άνθρωπος απολαμβάνει μια υγιή και ολοκληρωμένη ζωή σε φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο .

Η έμφυτη υγεία, η αρμονία στο σώμα, το μυαλό και το πνεύμα καθώς και οι Ανώτερες Ανθρώπινες Δυνατότητες μπορούν να εκδηλωθούν στην ζωή του. Πολλές φορές οι ενεργειακές δυσλειτουργίες εμφανίζονται στο ενεργειακό πεδίο. Όταν η ροή της ενέργειας μέσα στο ενεργειακό πεδίο γίνει αδύναμη , μη ισορροπημένη ή μπλοκαρισμένη τότε ενεργειακά ελαττώματα εμποδίζουν την σύνδεση του ατόμου με την Ανώτερη Πνευματική Πραγματικότητα, την καθαρή ουσία του ατόμου και την καθαρή συνειδητότητα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων ασθενειών στο φυσικό σώμα και κατά συνέπεια και στα υπόλοιπα σώματα(συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό)  .
Οι αιτίες αυτών των ασθενειών είναι συνήθως  τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος (προηγούμενες ζωές) οι οποίες  έχουν τεμαχίσει την ψυχή , επιτρέποντας την  εισβολή ακάθαρτων μορφών ενέργειας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μπλοκαρίσματα στο ενεργειακό πεδίο .
Έχει διαπιστωθεί ότι

  • ·           H δυσαρμονία  του ατόμου ,
  • ·         Η εισβολή μη υγιών ψυχικών ενεργειών καθώς και
  • ·         Τα σοβαρά ενεργειακά  ελαττώματα στο Αυρικό Πεδίο και στα Ενεργειακά Κανάλια (chakras)

εμφανίζονται συνδυασμένα (εμφανίζονται μαζί ) .
Αυτές οι δυσλειτουργίες ποικίλουν από άτομο σε άτομο και εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα.
Πόνοι σωματικής ή συναισθηματικής ή ψυχικής φύσεως δημιουργούν προβλήματα στο φυσικό σώμα .

Η Θεραπεία Αυρικού Πεδίου είναι η Θεραπευτική Τεχνική μέσα από την οποία διορθώνονται τα ενεργειακά ελαττώματα και τα κατάλοιπα προηγούμενων ζωών .Μέσω της Θεραπευτικής ο θεραπευτής διορθώνει τη ροή της ενέργειας έτσι ώστε να  γίνει δυνατή και να επαναφέρει σε υγιή επίπεδα το φυσικό, το συναισθηματικό και το πνευματικό σώμα. Καθώς ο θεραπευτής εργάζεται σε αυτά τα επίπεδα θεραπεύει τη βασική αιτία της ασθένειας.

Θεραπεύοντας την ασθένεια σε αυρικό επίπεδο ο θεραπευτής εργάζεται πάνω στα συμπτώματα που έχουν ήδη εκδηλωθεί στο φυσικό σώμα ή στο πνευματικό ή στο συναισθηματικό ή στο ψυχικό επίπεδο του ασθενή. Ο θεραπευτής έχει την δυνατότητα να προλάβει την εμφάνιση μελλοντικών ασθενειών θεραπεύοντας απλά τις ενεργειακές βλάβες στο πεδίο του ασθενή οι οποίες θα εμφανιστούν ως ασθένεια στο μέλλον που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεραπευτούν.

Συμπληρωματικά ο θεραπευτής έχει την δυνατότητα να ενδυναμώσει τον σκοπό της ζωής του ασθενή ακόμα και αν η ασθένεια δεν έχει εμφανιστεί, ενδυναμώνοντας τις λειτουργίες του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον ασθενή να ζήσει μια πιο υγιή, πιο ισορροπημένη και πιο ολοκληρωμένη ζωή.

Tο Σεμινάριο των 16 ωρών Περιλαμβάνει

1.Συντονισμό Chios Energy Field Healing 1ου Επιπέδου

2.Το κάλεσμα  της ενέργειας και η  διοχέτευσή  της  στον θεραπευόμενο

3.Θα εξασκηθείτε στην ευαισθητοποίηση των χεριών για την ανάγνωση της Αύρας

4.Ανάγνωση της Αύρας
5.Εξάσκηση στις τεχνικές ανάγνωσης της Αύρας
6.Θέσεις των χεριών στα 7 Βασικά Chakra -Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα

7.Εγχειρίδιο στα Ελληνικά Chios Energy Healing 1ου Βαθμού

8.Πιστοποιητικό Chios Energy Field Healing 1st Level απο το Chios Energy Healing Institute

Για πληροφορίες
Kαραγιαννοπούλου Ολυμπία
Chios Certificated Master Teacher Greece
http://www.chioshealing.com/Resources/Teachers/teachers.htm
http://www.energyhealingacademy.com
email:healingacademy@hotmail.com
Τηλ:6937683459-6988702697

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: